Politikalarımız

Kalite Politikamız

ORS rulman imalatçısı olarak müşterilerine sürekli en iyi hizmeti sunmak için;

1. En iyi kalite değerlendiricisinin müşteriler olduğunu,
2. Müşteri isteklerini zamanında ve düşük maliyet ile karşılamayı,
3. Çalışanların bilgi, beceri ve ilgilerini artırmayı,
4. Yeni teknolojileri izleyip uygulamayı,
5. Hatasız üretim yapmayı,
6. Kalite yönetim sisteminin şartlarına uymayı ve sürekli geliştirmeyi

Kalite politikası olarak kabul eder.

Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

ORTADOĞU RULMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. olarak çevre korumacılığı, iş sağlığı ve güvenliğini bir endüstri kuruluşunun, sorumluluğunun önemli bir parçası olarak kabul etmekteyiz.

Bunun için rulman üretim tesislerimizde;

1. Çevre, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili, yükümlü olduğumuz ulusal ve uluslararası yasalara uymayı,
2. Gerekli eğitim faaliyetleriyle, çevre koruma, is sağlığı ve güvenliği bilincini tüm çalışanlara yaymayı,
3. Yeni yatırım ve teknoloji seçimlerinde iş sağlığı ve güvenliğini sağlayan, çevre ile uyumlu kararlar almayı,
4. Kaynakların seçiminde, çevre, iş sağlığı ve güvenliğine zarar vermeyen, geri dönüşümü olan malzemeleri kullanmayı,
5. Çevrenin kirlenmesini önlemek için üretim esnasında oluşan atıkları kontrol altına almayı,
6. Çalışma ortamlarında olay risklerini azaltmayı, çalışanların sağlığını ve güvenliğini korumak için çalışmalar yapmayı,
7. Çevre ve işçi sağlığını korumak için gerekli sürekli iyileştirmeyi ve bu iş için yeterli kaynak sağlamayı

taahhüt ederiz.

Bilgi Güvenliği Politikası

ORTADOĞU RULMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. olarak bilgi güvenliğini; ülkemizin, şirketimizin ve çalışanlarımızın menfaatlerini korumak açısından öncelikli bir konu olarak ele alır, iş sürekliliğimizin ayrılmaz bir parçası olarak görür, bilgi güvenliği yönetim sistemini tüm yönetim kademelerinde stratejik olarak destekleriz. Bu kapsamda;

1. Şirketimiz bünyesinde yürütülen süreçlerde bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuata ve yönetim sisteminin şartlarına uyacağımızı,
2. Sahip olduğumuz tüm varlıkların bilgi güvenliği açısından risk analizini yapacağımızı ve riskleri azaltmak adına kesintisiz bir çaba içerisinde olacağımızı,
3. Yapacağımız yatırım ve teknoloji seçimlerinde bilgi güvenliği politikalarımızdan ödün vermeyeceğimizi,
4. Düzenlenecek eğitimlerle, tüm çalışanlarımızın ve iş ortaklarımızın bilgi güvenliği konusunda farkındalığını artıracağımızı,
5. Yılda iki kez yapılacak yönetimin gözden geçirmesi toplantılarında bilgi güvenliği yönetim sisteminin etkinliğini izleyeceğimizi,
6. Bilgi güvenliği konusunda sürekli iyileştirme faaliyetleri yürüteceğimizi ve bunun için kaynak ayıracağımızı

yönetim olarak kabul ve taahhüt ederiz.

Genel Müdür

10.04.2015 Revizyon 02